Logo TEC

โปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศ

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8989.-

ทัวร์เวียดนาม : HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (291119)


THG15-SL-VN-24APR-29NOV19

ID : 26861

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์
วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 8,989-14,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 09 มิถุนายน 62
ราคา 8,989.-
24 – 26 เมษายน 62
26 – 28 เมษายน 62
08 – 10 พฤษภาคม 62
22 – 24 พฤษภาคม 62
14 – 16 มิถุนายน 62
28 – 30 มิถุนายน 62
05 – 07 กรกฎาคม 62
02 – 04 สิงหาคม 62
23 – 25 สิงหาคม 62
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
ราคา 9,989.-
12 – 14 กรกฎาคม 62
09 – 11 สิงหาคม 62
11 – 13 กันยายน 62
18 – 20 กันยายน 62
25 – 27 กันยายน 62
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62
ราคา 10,989.-
01 – 03 พฤษภาคม 62
03 – 05 พฤษภาคม 62
17 – 19 พฤษภาคม 62
15 – 17 กรกฎาคม 62
26 – 28 กรกฎาคม 62
29 – 31 กรกฎาคม 62
12 – 14 สิงหาคม 62
04 – 06 กันยายน 62
13 – 15 กันยายน 62
20 – 22 กันยายน 62
27 – 29 กันยายน 62
ราคา 11,989.-
02 – 04 ตุลาคม 62
04 – 06 ตุลาคม 62
09 – 11 ตุลาคม 62
14 – 16 ตุลาคม 62
16 – 18 ตุลาคม 62
25 – 27 ตุลาคม 62
28 – 30 ตุลาคม 62
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
01 – 03 พฤศจิกายน 62
06 – 08 พฤศจิกายน 62
13 – 15 พฤศจิกายน 62
15 – 17 พฤศจิกายน 62
20 – 22 พฤศจิกายน 62
22 – 24 พฤศจิกายน 62
27 – 29 พฤศจิกายน 62
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
ราคา 12,989.-
11 – 13 ตุลาคม 62
21 – 23 ตุลาคม 62
23 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์จีน : ZKMG05 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4D3N (เลสโก กุหลาบพันปี) (310519)


THZ1-8L-CN-20APR-31MAY19

ID : 26843

คุนหมิง-ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน
แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า)
เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ 
วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 – 26 เมษายน 2562
ราคา 7,999.-
20 – 23 เมษายน 2562
21 – 24 เมษายน 2562
22 – 25 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
ราคา 8,999.-
03 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
05 – 08 พฤษภาคม 2562
06 – 09 พฤษภาคม 2562
07 – 10 พฤษภาคม 2562
08 – 11 พฤษภาคม 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
10 – 13 พฤษภาคม 2562
11 – 14 พฤษภาคม 2562
12 – 15 พฤษภาคม 2562
13 – 16 พฤษภาคม 2562
14 – 17 พฤษภาคม 2562
15 – 18 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
18 – 21 พฤษภาคม 2562
19 – 22 พฤษภาคม 2562
20 – 23 พฤษภาคม 2562
21 – 24 พฤษภาคม 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
23 – 26 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
26 – 29 พฤษภาคม 2562
28 – 31 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
ราคา 9,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 3993.-

ทัวร์พม่า : FT-RGN DD01A พม่า เที่ยวฟิน ไหว้พระ (290519)


THF4-DD-MM-4APR-29MAY19

ID : 26835

ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
สายการบิน : NOK AIR (DD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,993-4,554 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 พ.ค. 62
ราคา 3,993.-
07 พ.ค. 62
14 พ.ค.62
15 พ.ค. 62
21 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62
ราคา 4,224.-
04 เม.ย. 62
03 เม.ย. 62
09 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
ราคา 4,554.-
 
*โปรแกรม One Day Trip*
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์จีน : BZPVG08 T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N (280619)


THZ1-XJ-CN-1MAR-28JUN19

ID : 25266

เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน
ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.62
14 – 18 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 15,999.-
01 – 05 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
03 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
30 เม.ย. – 04 พ.ค.62
ราคา 19,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-1MAR-31MAY19

ID : 23724

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18 พ.ค.62
19-22,22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15 มี.ค.62
17-20,18-21,19-22,24-27 มี.ค.62
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
2-5,6-9,9-12,13-16,16-19 มี.ค.62
20-23,23-26,25-28 มี.ค.62
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
1-4,7-10,8-11,14-17,15-18 มี.ค.62
21-24,22-25,16-29 มี.ค.62
ราคา 12,400.-
27-30 มี.ค.62
8-11,9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
28-31,29 มี.ค.-1 เม.ย.62
30 มี.ค.-2 เม.ย,31 มี.ค.-3 เม.ย.62
1-4,2-5,7-10 เม.ย.62
ราคา 13,000.-
3-6 เม.ย.62
ราคา 13,300.-
6-9,10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
4-7 เม.ย.62
ราคา 14,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
5-8 เม.ย.62
ราคา 18,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก