Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ลดราคา

พบทั้งหมด 32 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (271018)


THZ1-CX-HK-1MAR-27OCT18

ID : 20230

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา-ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
09 – 12 มิถุนายน 2561
01 – 04 กันยายน 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
ราคา 14,999.-
15 - 18 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 2
04 – 07 พฤษภาคม 2561
05 – 08 พฤษภาคม 2561
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 1
12 – 15 พฤษภาคม 2561 BUS 2
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 1
18 – 21 พฤษภาคม 2561 BUS 2
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 1
19 - 22 พฤษภาคม 2561 BUS 2
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 1
25 - 28 พฤษภาคม 2561 BUS 2
26 - 29 พฤษภาคม 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 1
15 – 18 มิถุนายน 2561 BUS 2
16 - 19 มิถุนายน 2561
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 1
23 – 26 มิถุนายน 2561 BUS 2
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 1
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.61 BUS 2
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 1
30 มิ.ย. – 03 ก.ค.61 BUS 2
06 – 09 กรกฎาคม 2561
07 – 10 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
14 – 17 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
21 – 24 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 1
03 – 06 สิงหาคม 2561 BUS 2
04 - 07 สิงหาคม 2561
17 - 20 สิงหาคม 2561
18 – 21  สิงหาคม 2561
24 - 27 สิงหาคม 2561
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 1
25 – 28 สิงหาคม 2561 BUS 2
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 1
08 – 11 กันยายน 2561 BUS 2
14 – 17 กันยายน 2561
15 – 18 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 1
21 – 24 กันยายน 2561 BUS 2
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 1
22 – 25 กันยายน 2561 BUS 2
29 ก.ย. – 02 ต.ค.61
ราคา 15,999.-
21 - 24 เมษายน 2561 BUS 1
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
ราคา 16,999.-
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 1
07 – 10 เมษายน 2561 BUS 2
28 เม.ย. – 01 พ.ค.61
27 – 30 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 1
10 – 13 สิงหาคม 2561 BUS 2
11 - 14 สิงหาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 1
13 – 16 ตุลาคม 2561 BUS 2
ราคา 17,999.-
12 – 15 เมษายน 2561
13 - 16 เมษายน 2561
ราคา 21,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT23 ALL STAR LAVENDER 4D3N (021018)


THZ1-XJ-JP-7JUN-2OCT18

ID : 20522

นาริตะ – เมืองเก่าซาวาระ - ศาลเจ้าคาโทริ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  - ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ) 
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-10 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
09-12 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
14-17 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
16-19 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
21-24 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
23-26 มิถุนายน 2561 ราคา22,999
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 2561 ราคา22,999
30 มิ.ย.-03 ก.ค. 2561 ราคา22,999
05-08 กรกฎาคม 2561 ราคา22,999
07-10 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
12-15 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
14-17 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
19-22 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
21-24 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
25-28 กรกฎาคม 2561 ราคา23,999
26-29 กรกฎาคม 2561 ราคา24,999
02-05 สิงหาคม 2561 ราคา22,999
04-07 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
16-19 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
18-21 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
23-26 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
25-28 สิงหาคม 2561 ราคา23,999
30 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 ราคา23,999
06-09 กันยายน 2561 ราคา22,999
08-11 กันยายน 2561 ราคา19,999
13-16 กันยายน 2561 ราคา22,999
15-18 กันยายน 2561 ราคา22,999
20-23 กันยายน 2561 ราคา22,999
22-25 กันยายน 2561 ราคา22,999
27-30 กันยายน 2561 ราคา22,999
29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561 ราคา23,999
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 33888.-

ทัวร์ตุรกี : TK94 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน (211118)


THB12-TK-TR-17MAY-21NOV18

ID : 21215

ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช
อิสตันบูล - เมืองบูร์ซ่า - มัสยิด Grand Mosque
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย - ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย
คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม
โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - กรุงอังการา
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Candy Shop - ตลาดสไปซ์
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค. - พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 33,888 - 36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 24 May 2018 
ราคา 33,888.-
18 - 25 Jul 2018 
22 - 29 Aug 2018 
12 - 19 Sep 2018 
ราคา 34,888.-
29 May - 05 Jun 2018 
31 May - 07 Jun 2018 
13 - 20 Jun 2018 
27 Jun - 04 Jul 2018 
29 Aug - 05 Sep 2018 
26 Sep - 03 Oct 2018 
07 - 14 Nov 2018 
21 - 28 Nov 2018 
ราคา 35,888.-
08 - 15 Aug 2018 
10 - 17 Oct 2018 
17 - 24 Oct 2018 
24 - 31 Oct 2018 
ราคา 36,888.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย
เริ่มต้น 8998.-

ทัวร์มาเลเซีย : MH23 มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (311218)


THB12-MH-MY-22JUN-31DEC18

ID : 21216

คาเมรอน - Lavender Graden
น้ำตกอีกกานด้า - Genting Outlet
เก็นติ้งไฮส์แลนด์  - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 8,998 - 13,998 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 Jul 2018 
03 - 05 Aug 2018 
ราคา 8,998.-
22 - 24 Jun 2018 
29 Jun - 01 Jul 2018 
13 - 15 Jul 2018 
20 - 22 Jul 2018 
10 - 12 Aug 2018 
07 - 09 Sep 2018 
14 - 16 Sep 2018 
21 - 23 Sep 2018 
28 - 30 Sep 2018 
05 - 07 Oct 2018 
12 - 14 Oct 2018 
19 - 21 Oct 2018 
26 - 28 Oct 2018 
02 - 04 Nov 2018 
09 - 11 Nov 2018 
16 - 18 Nov 2018 
ราคา 9,998.-
11 - 13 Aug 2018 
31 Aug - 02 Sep 2018 
08 - 10 Dec 2018 
14 - 16 Dec 2018 
ราคา 10,998.-
27 - 29 Jul 2018 
28 - 30 Jul 2018 
21 - 23 Dec 2018 
29 - 31 Dec 2018 
ราคา 11,998.-
30 Dec 2018 - 01 Jan 2019 
31 Dec 2018 - 02 Jan 2019 
ราคา 13,998.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 21777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N (290918)


THZ1-XW-TW-14APR-29SEP18

ID : 21267

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย. - ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 21,777 - 27,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 11 พฤษภาคม 2561
19 – 25 พฤษภาคม 2561
02 – 08 มิถุนายน 2561
09 – 15 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
23 – 29 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561
07 – 13 กรกฎาคม 2561
14 – 20 กรกฎาคม 2561
04 – 10 สิงหาคม 2561
18 – 24 สิงหาคม 2561
ราคา 21,777.-
21 – 27 เมษายน 2561
12 – 18 พฤษภาคม 2561
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561
ราคา 22,777.-
28 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561
21 – 27 กรกฎาคม 2561
11 – 17 สิงหาคม 2561
ราคา 23,777.-
14 – 20 เมษายน 2561
ราคา 27,777.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 15987.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE01 T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N BY XW (250918)


THZ1-XW-TW-11MAY-25SEP18

ID : 21436

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-COSMETIC SHOP
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 15,987-18,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
03 – 08 กรกฎาคม 2561
17 – 22 สิงหาคม 2561
04 – 09 กันยายน 2561
ราคา 15,987.-
29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561
05 – 10 มิถุนายน 2561
12 – 17 มิถุนายน 2561
10 – 15 กรกฎาคม 2561
17 – 22 กรกฎาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
28 ส.ค. – 02 ก.ย.61
11 – 16 กันยายน 2561
18 – 23 กันยายน 2561
25 – 30 กันยายน 2561
ราคา 16,987.-
11 – 16 พฤษภาคม 2561
25 – 30 พฤษภาคม 2561
ราคา 17,987.-
24 – 29 กรกฎาคม 2561
27 ก.ค. – 01 ส.ค.61
07 – 12 สิงหาคม 2561
10 – 15 สิงหาคม 2561
ราคา 18,987.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D3N (151018)


THB12-XW-JP-4JUN-15OCT18

ID : 21463

จังหวัดยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก - มัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
โอกากิ/นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ริงกุเอ้าท์เล็ท-ปราสาทโอซาก้า
โดทงพลาซ่า – ชินไชบาชิ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW) / SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-29,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 08 Jun 2018 
11 - 15 Jun 2018 
ราคา 24,900.-
18 - 22 Jun 2018 
25 - 29 Jun 2018 
02 - 06 Jul 2018 
09 - 13 Jul 2018 
16 - 20 Jul 2018 
30 Jul - 02 Aug 2018 
13 - 17 Aug 2018 
20 - 24 Aug 2018 
27 - 31 Aug 2018 
03 - 07 Sep 2018 
10 - 14 Sep 2018 
ราคา 25,900.-
06 - 10 Aug 2018 
ราคา 26,900.-
23 - 27 Jul 2018 
17 - 21 Sep 2018 
24 - 28 Sep 2018 
ราคา 27,900.-
01 - 05 Oct 2018 
08 - 12 Oct 2018 
15 - 19 Oct 2018 
ราคา 29,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส) (250918)


THT18-XJ-JP-29JUN-25SEP18

ID : 21656

วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ
ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-27,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคา 17,888.-
25-29 กันยายน 2561
ราคา 18,888.-
01-05 กรกฎาคม 2561
ราคา 19,888.-
03-07 กรกฎาคม 2561
07-11 กรกฎาคม 2561
09-13 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
15-19 กรกฎาคม 2561
19-23 กรกฎาคม 2561
23-27 กรกฎาคม 2561
01-05 กันยายน 2561
03-07 กันยายน 2561
07-11 กันยายน 2561
09-13 กันยายน 2561
11-15 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
17-21 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
23-27 กันยายน 2561
ราคา 20,888.-
01-05 สิงหาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
05-09 สิงหาคม 2561
07-11 สิงหาคม 2561
15-20 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
19-23 สิงหาคม 2561
21-25 สิงหาคม 2561
23-27 สิงหาคม 2561
25-29 สิงหาคม 2561
27-31 สิงหาคม 2561
ราคา 22,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561
ราคา 24,888.-
09-13 สิงหาคม 2561
13-17 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
11-15 สิงหาคม 2561
ราคา 27,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สุกี้แห้ง (240918)


THT18-XJ-JP-2JUN-24SEP18

ID : 21659

โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ
ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,888-29,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-08 มิถุนายน 2561
ราคา 20,888.-
02-06 มิถุนายน 2561
ราคา 21,888.-
08-12 มิถุนายน 2561
10-14 มิถุนายน 2561
12-16 มิถุนายน 2561
16-20 มิถุนายน 2561
18-22 มิถุนายน 2561
22-26 มิถุนายน 2561
24-28 มิถุนายน 2561
26-30 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561
ราคา 22,888.-
02-06 กรกฎาคม 2561
04-08 กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
08-12 กรกฎาคม 2561
10-14 กรกฎาคม 2561
12-16 กรกฎาคม 2561
14-18 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561
18-22 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
22-26 กรกฎาคม 2561
02-06 กันยายน 2561
04-08 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
10-14 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
16-20 กันยายน 2561
18-22 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
ราคา 23,888.-
24-28 กรกฎาคม 2561
02-06 สิงหาคม 2561
04-08 สิงหาคม 2561
06-10 สิงหาคม 2561
14-18 สิงหาคม 2561
16-20 สิงหาคม 2561
18-22 สิงหาคม 2561
20-24 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
26-30 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561
ราคา 25,888.-
26-30 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561
ราคา 26,888.-
08-12 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
12-16 สิงหาคม 2561
ราคา 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 24900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : TR23 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 4 คืน (241018)


THB12-TR-JP-27JUN-24OCT18

ID : 21677

นาโกย่า-เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ
ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ
เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – EXPO CITY
ริงกุ เอ้าท์เล็ต-ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza
ชินไซบาชิ
สายการบิน : SCOOT (TR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 24,900-31,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61
4 – 8 ก.ค. 61
11 – 15 ก.ค. 61
18 – 22 ก.ค. 61
1 – 5 ส.ค. 61
22 – 26 ส.ค. 61
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 61
5 – 9 ก.ย. 61
12 – 16 ก.ย. 61
ราคา 24,900.-
15 – 19 ส.ค. 61
ราคา 25,900.-
25 – 29 ก.ค. 61
8 – 12 ส.ค. 61
19 – 23 ก.ย. 61
ราคา 26,900.-
26 – 30 ก.ย. 61
ราคา 27,900.-
3 – 7 ต.ค. 61
ราคา 29,900.-
10 – 14 ต.ค.61
17 – 21 ต.ค.61
24 – 28 ต.ค.61
ราคา 31,900.-
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์พม่า : MDL04 ROYAL MANDALAY 4D3N BY FD (261018)


THZ1-FD-MM-7JUN-26OCT18

ID : 21715

เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี-เมืองมิงกุน
เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สะพานไม้สักอูเบ็ง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย.61
13 – 16 กันยายน 2561
27 – 30 กันยายน 2561
ราคา 11,888.-
12 – 15 กรกฎาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคา 12,888.-
11 – 14 ตุลาคม 2561
ราคา 13,888.-
09 – 12 สิงหาคม 2561
ราคา 14,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : NRT22 TOKYO ดีต่อใจใครๆก็อยากไป 5D3N (300818)


THG15-XW-JP-17JUL-30AUG18

ID : 21761

โตเกียว – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์
โอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน) - วัดอาซากุสะ
นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 17,888-24,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 กรกฎาคม 61
29 ก.ค. – 02 ส.ค.61
31 ก.ค. – 04 ส.ค.61
02 – 06 สิงหาคม 61
04 – 08 สิงหาคม 61
14 – 18 สิงหาคม 61 
16 – 20 สิงหาคม 61
18 – 22 สิงหาคม 61
26 – 30 สิงหาคม 61
ราคา 17,888.-
19 – 23 กรกฎาคม 61
21 – 25 กรกฎาคม 61
12 – 16 สิงหาคม 61
22 – 26 สิงหาคม 61
24 – 28 สิงหาคม 61 
28 ส.ค.– 01 ก.ย.61 
30 ส.ค.– 03 ก.ย.61 
ราคา 18,888.-
08 – 12 สิงหาคม 61
ราคา 21,888.-
25 – 29 กรกฎาคม 61
27 – 31 กรกฎาคม 61
10 – 14 สิงหาคม 61 
ราคา 24,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR (270918)


THZ1-BR-TW-24MAY-27SEP18

ID : 21834

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,777-20,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 09 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.61
29 ส.ค. – 02 ก.ย.61
06 – 10 กันยายน 2561
07 - 11 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค.61
ราคา 19,777.-
24 – 28 พฤษภาคม 2561
13 – 17 มิถุนายน 2561
04 - 08 กรกฎาคม 2561
05 - 09 กรกฎาคม 2561
17 - 21 กรกฎาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
ราคา 20,777.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11777.-

ทัวร์จีน : CSX10 T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4D3N (210918)


THZ1-WE-CN-6JUL-21SEP18

ID : 21887

ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม
แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก -  เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 11,777-16,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 09 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
08 – 11 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย.61
01 – 04 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 11,777.-
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 16,777.-
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
เริ่มต้น 35888.-

ทัวร์รัสเซีย : DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N (130918)


THZ1-QR-RU-26JUL-13SEP18

ID : 21928

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต
เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 35,888-36,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
4 - 9 กันยายน 2561
13 - 18 กันยายน 2561
ราคา 35,888.-
26 - 31 กรกฎาคม 2561
9 - 14 สิงหาคม 2561
23 - 28 สิงหาคม 2561
ราคา 36,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก