ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์วันหยุดยาว
ทัวร์วันหยุดยาว
เส้นทาง : ทัวร์มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : THB15-MH-MY-3MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,888
MH
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม ซาปา
รหัสทัวร์ : THA7-TG-VN-3MAY-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน แชงกรีล่า
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-5-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-17MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
26,999
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THS12-SQ-SG-18MAY-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,999
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-TW-17JUL-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,999
TG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์เวียดนาม เว้
รหัสทัวร์ : THS20-PG-VN-23MAY-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,899
PG
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THB15-SQ-SG-29DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,900
SQ
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : THB15-3K-SG-14JUN-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
3K
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
เส้นทาง : ทัวร์จีน ลี่เจียง
รหัสทัวร์ : THS6-FD-CN-13JUL-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900
FD
ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง 0-2379-1988
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top